{"Name":"Medborgarhusets Bio","Theme":"cinematic","MetaTags":[{"Name":"description","Content":null},{"Name":"keywords","Content":null}],"Settings":[{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22description%22%2C%22Content%22%3Anull%7D"},{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22keywords%22%2C%22Content%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Startsidan%22%2C%22Title%22%3A%22G%C3%A5%20till%20startsidan%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fprogram%22%2C%22Label%22%3A%22Bio%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20biofilmer%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Flivepabio%22%2C%22Label%22%3A%22Live%20p%C3%A5%20bio%22%2C%22Title%22%3A%22Live%20p%C3%A5%20bio%22%2C%22ParentPath%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Flokaler%22%2C%22Label%22%3A%22Lokaler%22%2C%22Title%22%3A%22Lokaler%22%2C%22ParentPath%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fevent%22%2C%22Label%22%3A%22Event%22%2C%22Title%22%3A%22Event%22%2C%22ParentPath%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Ffilm-och-samtal%22%2C%22Label%22%3A%22Film%20och%20Samtal%22%2C%22Title%22%3A%22Film%20och%20Samtal%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Fevent%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Ffrukostbio%22%2C%22Label%22%3A%22Frukostbio%22%2C%22Title%22%3A%22Frukostbio%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Fevent%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fscenutstallning%22%2C%22Label%22%3A%22Scen%20och%20utst%C3%A4llning%22%2C%22Title%22%3A%22Scen%20och%20utst%C3%A4llning%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Fevent%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Finformation%22%2C%22Label%22%3A%22Information%22%2C%22Title%22%3A%22Information%22%2C%22ParentPath%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fomoss%22%2C%22Label%22%3A%22Om%20oss%22%2C%22Title%22%3A%22Om%20oss%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Finformation%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbiografer%2Fmedborgarhusets-bio%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Boka%20direkt%22%2C%22Title%22%3A%22Boka%20direkt%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Finformation%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fpresentkort%22%2C%22Label%22%3A%22Presentkort%22%2C%22Title%22%3A%22Presentkort%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Finformation%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fblimedlem%22%2C%22Label%22%3A%22Bli%20medlem%22%2C%22Title%22%3A%22Bli%20medlem%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Finformation%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Ftillganglighet%22%2C%22Label%22%3A%22Tillg%C3%A4nglighet%22%2C%22Title%22%3A%22Tillg%C3%A4nglighet%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Finformation%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fbiopasset%22%2C%22Label%22%3A%22Biopasset%22%2C%22Title%22%3A%22Biopasset%22%2C%22ParentPath%22%3A%22%2Fp%2Finformation%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fkontakt%22%2C%22Label%22%3A%22Kontakt%22%2C%22Title%22%3A%22Kontakt%22%2C%22ParentPath%22%3Anull%7D"},{"Key":"@season.closed","Value":"false"},{"Key":"@season.fromDate","Value":"2022-07-13T00:00:00.000"},{"Key":"@season.untilDate","Value":"2022-08-14T00:00:00.000"},{"Key":"@season.title","Value":"Semesterstängt"},{"Key":"@season.message","Value":"Nu tar vi en månads semester och öppnar igen den 14 augusti. Vill passa på att önska er alla en härlig sommar, tack för att ni besöker oss! 🌞"},{"Key":"@theme","Value":"cinematic"},{"Key":"@booking","Value":"https://bio.se/biografer/medborgarhusets-bio"},{"Key":"@bookingType","Value":"1"},{"Key":"@heroSortingOrder","Value":"descending"},{"Key":"@latitude","Value":"57.926251"},{"Key":"@longitude","Value":"12.084273"},{"Key":"@phone","Value":"0303-7413 25, 0706-836671"},{"Key":"@alert","Value":null},{"Key":"@alertBackgroundColor","Value":null},{"Key":"@alertTextColor","Value":null},{"Key":"@alertMarqueeSpeed","Value":null},{"Key":"@alertMarqueeActive","Value":null},{"Key":"@alertStartDate","Value":null},{"Key":"@alertEndDate","Value":null},{"Key":"HomeIndex.heroItemsCount","Value":"10"},{"Key":"HomeIndex.programItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.trailerItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.movieItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.showHero","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showShowtimes","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showTrailers","Value":"false"},{"Key":"HomeIndex.showMovies","Value":"true"},{"Key":"ShowtimeList.filterBy","Value":"month"},{"Key":"ShowtimeList.showDays","Value":"90"},{"Key":"ShowtimeList.showMonths","Value":"3"},{"Key":"ContactIndex.info","Value":"%3Ch2%3EBes%26ouml%3Bksadresser%3A%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EAle%20Folketshusf%26ouml%3Brening%2C%20Nols%20Folketshus%3A%3Cbr%20%2F%3ENoltorget%2010%2C%20449%2042%20NOL%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EOBS!%20BIOGRAFEN%20LIGGER%20I%20ALAFORS%2C%20MEDBORGARHUSET.%20SE%20ADRESS%20NEDAN%3A%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EMedborgarhusets%20Bio%3A%3Cbr%20%2F%3ELedetv%26auml%3Bgen%206%2C%20449%2080%20ALAFORS%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3EF%26ouml%3Brest%26aring%3Bndare%3A%20Marita%20Holmgren%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3ETelefon%20m%26aring%3Bn-fre%209.00%20-%2015.00%3Cbr%20%2F%3E0303-7413%2025%3Cbr%20%2F%3E0706-836671%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EVi%20f%26ouml%3Brs%26ouml%3Bker%20besvara%20alla%20samtal%2C%20men%20ibland%20r%26auml%3Bcker%20vi%20inte%20till.%20Enklast%20n%26aring%3Br%20du%20oss%20via%20mail%3A%3Cbr%20%2F%3EE-post%3A%20alefolketshus%40gmail.com%3C%2Fp%3E"},{"Key":"Social.Facebook","Value":"https://sv-se.facebook.com/AleFolketsHus/"},{"Key":"Social.Twitter","Value":null},{"Key":"Social.Instagram","Value":null},{"Key":"Social.TikTok","Value":null}],"MenuItems":[{"Path":"/","Label":"Startsidan","Title":"Gå till startsidan","ParentPath":null},{"Path":"/program","Label":"Bio","Title":"Våra biofilmer","ParentPath":null},{"Path":"/p/livepabio","Label":"Live på bio","Title":"Live på bio","ParentPath":null},{"Path":"/p/lokaler","Label":"Lokaler","Title":"Lokaler","ParentPath":null},{"Path":"/p/event","Label":"Event","Title":"Event","ParentPath":null},{"Path":"/p/film-och-samtal","Label":"Film och Samtal","Title":"Film och Samtal","ParentPath":"/p/event"},{"Path":"/p/frukostbio","Label":"Frukostbio","Title":"Frukostbio","ParentPath":"/p/event"},{"Path":"/p/scenutstallning","Label":"Scen och utställning","Title":"Scen och utställning","ParentPath":"/p/event"},{"Path":"/p/information","Label":"Information","Title":"Information","ParentPath":null},{"Path":"/p/omoss","Label":"Om oss","Title":"Om oss","ParentPath":"/p/information"},{"Path":"https://bio.se/biografer/medborgarhusets-bio/","Label":"Boka direkt","Title":"Boka direkt","ParentPath":"/p/information"},{"Path":"/p/presentkort","Label":"Presentkort","Title":"Presentkort","ParentPath":"/p/information"},{"Path":"/p/blimedlem","Label":"Bli medlem","Title":"Bli medlem","ParentPath":"/p/information"},{"Path":"/p/tillganglighet","Label":"Tillgänglighet","Title":"Tillgänglighet","ParentPath":"/p/information"},{"Path":"/p/biopasset","Label":"Biopasset","Title":"Biopasset","ParentPath":"/p/information"},{"Path":"/p/kontakt","Label":"Kontakt","Title":"Kontakt","ParentPath":null}],"Ads":[],"JsonData":null,"AppName":"Videvox Cinecore CMS 1.2.1+1e0133768da970b73a76361c86382598101eb1b9","AnalyticsID":null,"AssetVersion":"221118","WebsiteGUID":"c1d4a135-22c1-4ae7-99a9-d2909135a253"}